شماره: 18829
1400/02/29
جزئیات کامل مصرف ظاهری فولاد میانی، محصولات فولادی و آهن اسفنجی در فروردین سال جاری
جزئیات کامل مصرف ظاهری فولاد میانی، محصولات فولادی و آهن اسفنجی در فروردین سال جاری

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار مصرف ظاهری فولاد در دوره ۱ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. با توجه به این‌که در فروردین سال گذشته به دلیل شیوع کرونا، فعالیت آهن‌فروشان متوقف بود و امسال چنین وضعیتی وجود نداشت، در فروردین ۱۴۰۰ مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی ۲۰ درصد و مصرف ظاهری میلگرد ۲۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

مصرف ظاهری فولاد میانی در دوره یک‌ماهه نخست امسال ۷ درصد، مصرف ظاهری آهن اسفنجی ۱۳ درصد و مصرف ظاهری کل محصولات فولادی ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) با ۷ درصد رشد به ۲ میلیون و ۲۳۹ هزار تن رسید و مصرف ظاهری کل محصولات فولادی با ۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱ میلیون و ۵۲۱ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۱ میلیون و ۹۹ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم تقریباً تغییری نداشته درحالی که مصرف ظاهری اسلب رشد ۱۴ درصدی داشت.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف مقاطع تخت فولادی منفی ۱ درصد و مقاطع طویل فولادی ۲۰ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۸۱۴ هزار تن بوده که ۷۸۹ هزار تن سهم ورق گرم، ۲۲۲ هزار تن سهم ورق سرد و ۱۱۳ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق پوششدار رشد ۵۹ درصدی داشته است.

در ۱ ماه نخست سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۲ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۲۳ درصد افزایش به ۵۵۸ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی نیز با رشد ۸ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با رشد ۱۳ درصدی به ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار تن رسیده است.

جدول زیر که جزئیات مصرف ظاهری فولاد میانی و محصولات فولادی ایران در دوره ۱ ماه نخست امسال را نشان می‌دهد، ببینید:

حق انتشار محفوظ است ©