شماره: 19207
1401/05/12
افزایش ۱۸ درصدی صادرات فولاد میانی و کاهش ۳۰ درصدی صادرات محصولات فولادی ایران
افزایش ۱۸ درصدی صادرات فولاد میانی و کاهش ۳۰ درصدی صادرات محصولات فولادی ایران

بنا به تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش جزئی ۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در ۳ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۱ میلیون و ۹۰۳ هزار تن بوده که رشد ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. با این حال، در فصل بهار امسال صادرات محصولات فولادی ۳۰ درصد کاهش یافته است.

از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۱ میلیون و ۳۱۹ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، ۵۸۴ هزار تن بوده است.

در ۳ ماهه نخست سال جاری، صادرات اسلب افزایش ۴ درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

کل صادرات محصولات فولادی کشور در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۶۰۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. در واقع در ۳ ماهه نخست سال جاری، صادرات محصولات فولادی مسیر مخالف صادرات فولاد میانی را طی کرده و صادرات این محصولات کاهش یافته است.

از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۵۰۷ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۳۵ درصد کاهش یافته است.

صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۳ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد کاهش یافته است و به ۴۶۳ هزار تن رسیده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با افزایش ۱۵ درصدی به ۱۰۲ هزار تن رسیده است.

گفتنی است در ۳ ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی ۹۵ هزار تن بوده است که کاهش ۷۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

جدول زیر که جزئیات صادرات و واردات فولاد ایران در ۳ ‌ماهه نخست سال جاری را نشان می‌دهد، ببینید:

 

حق انتشار محفوظ است ©